Scheiden

Bij een echtscheiding wordt het ouderdomspensioen van beide partners verdeeld. Dit heet verevening. Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk hebt opgebouwd. Dat staat in de wet. De wet maakt geen onderscheid tussen scheiden en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Uw ex-partner krijgt ook een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

U kunt samen andere afspraken maken

U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.Die afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner krijgt recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een uitkering voor uw ex-partner als u overlijdt. Woont u in Nederland, dan krijgen wij via de gemeente automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner wordt dan automatisch geregeld. Daar hoeft u niets voor te doen. Als u in het buitenland woont, krijgen we niet  door dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Geef een scheiding zelf aan ons door.


Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maken over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

 

 

Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen verdelen dat tijdens uw huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd. U hebt beiden recht op de helft.

Wilt u dat ons fonds straks de uitkering aan uw ex-partner regelt? Geef de scheiding aan ons door: vul het  formulier in.  Doe dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitgekeerd door ons fonds. 

Wacht u langer dan 2 jaar, dan moet uw ex-partner het  deel van het pensioen bij u opvragen. Als u met pensioen bent, dat kan dan niet meer via ons fonds.

 

 

 

Wat moet u zelf doen ?

  1. Standaardverdeling of andere afspraken voor ouderdomspensioen?
    U kunt de scheiding en alle afspraken aan ons doorgeven via dit formulier van de overheid.

  2. Afstand van bijzonderpartnerpensioen
    Doet uw ex-partner afstand van partner het bijzonder partnerpensioen dat stuurt u ons het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle benodigde documenten toe. 

  3. Woont u in het buitenland?
    Als u in het buitenland woont, moet u altijd aan ons doorgeven dat u gescheiden bent of uw geregistreerd partnerschap hebt beeindigd. U doet dat door een kopie van de beëindigingsovereenkomst aan ons toe te sturen.